Výtvarná tvorba

K našim činnostiam patrí nie len samotná reklamná grafika, ale zaoberáme sa aj s tvorbou tradíčnými spôsobmi. Napr. maľbou s rôznými technikami na rôzne média, tradičnou kresbou, digitálnym kolážom, fotografiou, konceptuálnou tvorbou ale aj s matte paintingom. V posledných rokoch sme aktívne zúčastnily aj na výstavách. S kliknutím na obrázok pod textom si môžete pozrieť ukážky rôznych našich prác.

Výstavy:

Visual & Sound (maľba) | Šaľa | 2005
Sleep_Light (maľba, foto) | Tešedíkovo | 2008
Sleep_Light (maľba, foto) | Galanta | 2008
OpenMind 2010 (maľba, foto) | Galanta | 2010
Včera a dnes (foto výstava) | Tešedíkovo | 2013

 Galéria obrázkov